Välkommen till Enköping kommuns system för bokning av lokaler och föreningsstöd

Här kan du söka efter föreningar i vårt föreningsregister, göra bokningsförfrågningar och som förening ansöka om olika bidrag.

Utan att logga in i systemet kan du

 • söka efter lediga tider i kommunens lokaler som hanteras av Upplevelseförvaltningen
 • hitta föreningar som anmält sig till föreningsregistret

Logga in för att

 • skicka en bokningsförfrågan
 • se dina aktuella bokningar
 • skriva ut och skicka extra bokningsbekräftelser
 • uppdatera föreningens information i föreningsregistret
 • bidragsberättigade föreningar kan även söka bidrag

Finns din förening redan i föreningsregistret?

Då ska du inte registrera föreningen på nytt eller lägga upp dig själv som en användare. Kontakta då istället den föreningsansvarige i din förening, som kan lägga upp dig som en underanvändare.

Har inte din förening någon föreningsansvarig men finns med i föreningsregistret så behöver vi ordna detta åt er. E-posta in följande uppgifter till bokningsservice@enkoping.se

 • Föreningens namn
 • Föreningens organisationsnummer
 • Namn på föreningsansvarig
 • E-postadress

Vill du skapa ett användarkonto som privatperson, företag eller förening som inte finns med i Enköpings kommuns register?

Klicka på "logga in" högst upp på sidan, där kan du sedan välja att registrera dig som användare. 

Kontakt och länkar

Vill din förening veta mer om föreningsbidrag eller annan aktuell information besök enkoping.se/forening

Vill du veta mer om bokningar besök Bokningsservice webplats 

Kontaktuppgifter till Upplevelseförvaltningen för frågor som rör lokalbokning, föreningsstöd, föreningsbidrag så hittar du samtliga våra kontaktuppgifter här


Övrig information