Välkommen till Enköpings kommuns system för bokning av lokaler och kurser samt föreningsstöd

Här kan du söka efter föreningar i vårt föreningsregister, göra bokningsförfrågningar och som förening ansöka om olika bidrag.

Utan att logga in i systemet kan du

 • söka efter lediga tider i kommunens lokaler som hanteras av upplevelseförvaltningen
 • se aktuella kurser
 • hitta föreningar som anmält sig till föreningsregistret

Logga in för att

 • skicka en bokningsförfrågan
 • se dina aktuella bokningar
 • skriva ut och skicka extra bokningsbekräftelser
 • bidragsberättigade föreningar kan även söka bidrag
 • uppdatera föreningens information i föreningsregistret

Är du aktiv i en förening som redan finns med i Enköpings kommuns föreningsregister?
Då ska du inte registrera föreningen på nytt eller lägga upp dig själv som en användare. Kontakta då istället den föreningsansvarige i din förening, som kan lägga upp dig som en underanvändare.

Har inte er förening någon föreningsansvarig men finns med i föreningsregistret så behöver vi lägga upp detta åt er. E-posta in följande uppgifter till lokalbokningen@enkoping.se

 • Föreningens namn
 • Föreningens organisationsnummer
 • Namn på föreningsansvarig
 • E-postadress

Vill du skapa ett användarkonto som privatperson, företag eller förening som inte finns med i Enköpings kommuns register?

Klicka på"logga in" högst upp på sidan, där kan du sedan välja att registrera dig som användare.


Information

Taxor, avgifter och hyresregler 2019

Enköpings kommuns hantering av personuppgifter

 

Kontakt lokalbokning och kurser

E-post: lokalbokningen@enkoping.se

Telefon: 0171-62 51 13

Telefontider Måndag-fredag 09.00-11.00 och 13.00-16.00

 

Kontakt föreningsstöd och bidrag

E-post: foreningsbidrag@enkoping.se

Telefon: 0171-62 64 34