• Startsida
  • Sök
  • Välj
  • Boka
  • Färdig

Sök

- SÖK ENSTAKA TID används när du vill söka en enstaka tid på flera anläggningar samtidigt. (ex match eller extra träningstillfälle)

- SÖK ÅTERKOMMANDE TID används när du vill söka återkommande träningstider på flera anläggningar samtidigt.

- SÖK KALENDER används när du vill se ett veckoschema på en specifik anläggning.

- SÖK ENSTAKA TID används när du vill söka en enstaka tid på flera anläggningar samtidigt. (ex match eller extra träningstillfälle)

- SÖK ÅTERKOMMANDE TID används när du vill söka återkommande träningstider på flera anläggningar samtidigt.

- SÖK KALENDER används när du vill se ett veckoschema på en specifik anläggning.